Hacked By B4B4K KH4TAR
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  
ประกันภัยรถยนต์ 2 +  
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3  
ประกันภัยรถยนต์ 3 +  
อัตราเบี้ย พรบ.  
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
ประกันอัคคีภัย  
ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยทางทะเล  
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
โปรโมชั่นของเรา  
 
โฆษณาทีวี ประกันภัยรถยนต์  
ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
  ข้อมูลเว็บไซต์
ประกันภัยรถยนต์ เปิดดำเนินการเมื่อ 29/7/2007
ประกันภัยรถยนต์ อัพเดทข้อมูลล่าสุด 28/10/2016
ประกันภัยรถยนต์ ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งาน คน
ประกันภัยรถยนต์ มีผู้เยี่ยมชมแล้ว 12,846,531 ครั้งคปภ. เปิดสอบนายหน้าประกันภัยระบบคอมพิวเตอร์สอบผ่านรับใบอนุญาตทันที<
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พัฒนาระบบการให้บริการจัดสอบนายหน้าประกันภัยโดยระบบคอมพิวเตอร์ เริ่มรับสมัครสอบตั้งแต่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นไป หากสอบผ่านขอรับใบอนุญาตได้ทันที

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สถิติผู้สมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย (บุคคลธรรมดา) ในปีที่ผ่านมา (1 ม.ค.-31 ธ.ค.2550) มีผู้สมัครสอบนายหน้าประกันภัยทั้งสิ้น 18,831 ราย แบ่งออกเป็นสมัครสอบนายหน้าประกันชีวิต 6,954 ราย สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 11,877 ราย สำหรับปี 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ก.ค. 2551 มีผู้สมัครสอบแล้วทั้งสิ้น 9,675 ราย แบ่งออกเป็นสมัครสอบนายหน้าประกันชีวิต 3,295 ราย สอบในส่วนกลาง 2,176 ราย สอบในส่วนภูมิภาค 1,119 ราย สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 6,380 ราย สอบในส่วนกลาง 3,651 ราย สอบในส่วนภูมิภาค 2,729 ราย จะเห็นได้ว่าผู้สมัครสอบในส่วนกลางจะมีจำนวนมากกว่าในส่วนภูมิภาครวมกันทั้ง 75 จังหวัด และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจประกอบวิชาชีพเป็นนายหน้า สำนักงาน คปภ. ได้พัฒนาระบบการจัดสอบโดยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีการสอบทุกวันทำการ โดยในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. เป็นการสอบนายหน้าประกันวินาศภัย และในวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 น.-11.00 น. เป็นการสอบนายหน้าประกันชีวิต ณ ห้องสอบชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดนนทบุรี

สำหรับผู้ประสงค์จะสอบโดยระบบคอมพิวเตอร์จะต้องลงทะเบียนสมัครสอบผ่านเว็บไซด์ของสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) คลิ๊กที่หัวข้อ e-service ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย และสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบเพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา และในวันที่สอบจะต้องนำใบเสร็จรับเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานด้วย

เลขาธิการสำนักงาน คปภ. ยังกล่าวเสริมอีกว่า การพัฒนาคุณภาพด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของสำนักงานฯ ซึ่งสำนักงาน คปภ. จะได้ทำการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการด้านอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงระยะเวลาและขั้นตอนการบริการให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไป

<
:: ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 :: ประกันภัยรถยนต์ 2 plus :: ประกันภัยรถยนต์ 3 plus :: ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 :: Site Map
ว้าว อินชัวร์ ดอทคอม
บริการประกันภัยรถยนต์ ประกันวินาศภัยราคาถูก
สายตรงฝ่ายขาย โทรศัพท์ 080-0999-051-52 โทรสาร 02-8840430 ต่อ 33533
Copyright @ 2008 - 2009 All right reserved